Voorzetten 27 - Taalzorg: Overheid en Burger II

Handelingen van de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren 1989, gehouden op 15 december 1989 aan de Faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg
De Conferentie ging over de vraag of, en zo ja hoe Vlaamse en Nederlandse beleidsmakers en beleidsuitvoerders aan hun beleid inzake Nederlandse taalzorg vorm en inhoud moeten geven. De Conferentie had dan ook, naast een inhoudelijke component, een bestuurlijke component: kunnen of moeten lagere en hogere overheden worden aangesproken op zorg voor de Nederlandse taal?
  • Auteur
  • Redactie: G. Geerts, J. Renkema, H. Schenk, W. de Vroomen
  • Publicatiejaar
  • 1990
  • Uitgever
  • Stichting Bibliographia Neerlandica, 's-Gravenhage
  • Totaal aantal pagina's
  • 172
Download publicatie