Voorzetten 24 - Aanzet tot een grammaticaal woordenboek

Deze voorzet is gemaakt in opdracht van de Nederlandse Taalunie en uitgevoerd aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Université Catholique de Louvain. Hij bestaat enerzijds uit overwegingen die bij het opzetten van een grammaticaal woordenboek van het Nederlands in acht moeten worden genomen en anderzijds uit een praktisch uitgewerkte aanzet tot een dergelijk woordenboek.
  • Auteur
  • Rita Devos en Ludo Beheydt
  • Publicatiejaar
  • 1989
  • Uitgever
  • Stichting Bibliographia Neerlandica, 's-Gravenhage
  • Totaal aantal pagina's
  • 94
Download publicatie