Voorzetten 20 - Rapport van de Werkgroep ad hoc Spelling

Het Comité van Ministers stelde in 1984 als beleid vast dat gewerkt moest worden aan een zo pragmatisch mogelijk overzicht van de spellingproblematiek. Mede naar aanleiding van het advies van de Raad voor de Nederlandse Taal is een Werkgroep ad hoc ingesteld en belast met de opdracht een werkplan op te stellen voor een latere spellingcommissie die in opdracht van het Comité van Ministers een nieuwe spellingregeling zou moeten uitwerken. Het rapport van de Werkgroep treft u in deze Voorzet aan.
  • Auteur
  • PROF. DR. G. GEERTS (VOORZITTER) DR. E. ASSINK DR. P. VAN DE CRAEN DR. J. DE ROOIJ PROF. DR. G. DE SCHUTTER DR. G. VERHOEVEN LIC. W. DUTHOY
  • Publicatiejaar
  • 1986
  • Uitgever
  • Stichting Bibliographia Neerlandica, 's-Gravenhage
  • Totaal aantal pagina's
  • 173
Download publicatie