Voorzetten 18 - Bibliografie van lijsten met Nederlandstalige vakterminologie

Deze publicatie: 1. geeft een overzicht van wat er aan vastgestelde terminologie beschikbaar is waarbij de kwaliteit van de publicatie zo goed mogelijk is aangeduid. Hiermee wordt aan het bestaan van de desbetreffende bronnen bekendheid gegeven, in de verwachting dat daarmee het gebruik ervan wordt bevorderd. 2. is een hulpmiddel bij het opzetten van nieuwe terminologieprojecten, in die zin dat hij een overzicht geeft van het bestaan van oudere terminologielijsten op hetzelfde gebied en van lijsten op aangrenzende gebieden, die bij het project van nut kunnen zijn. 3. geeft een indruk ervan op welke gebieden nog geen Nederlandstalige terminologie is vastgelegd. Dit gegeven is van belang bij het ontwikkelen van een terminologiebeleid op Nederlands-Belgisch niveau en kan richting geven bij het ontwikkelen van terminologieactiviteiten.
  • Auteur
  • L. van de Poll
  • Publicatiejaar
  • 1993
  • Uitgever
  • Stichting Bibliographia Neerlandica, 's-Gravenhage
  • Totaal aantal pagina's
  • 181
Download publicatie