Voorzetten 17 - Lexicografie en overheid: aanzet tot een woordenboekenbeleid

Deze notitie is op verzoek van het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie geschreven met als doel: (a) informatie te verschaffen over de belangrijkste eentalige en tweetalige (vertalende) woordenboeken en lexicografische projecten van het Nederlands en hun financiering(sproblematiek) (b) een woordenboekclassificatie op te stellen die als basis kan dienen voor een prioriteitenbepaling bij een woordenboekenbeleid van de overheid (c) argumenten en overwegingen aan te reiken en hanteerbare criteria op te stellen voor het subsidiëren van woordenboeken en (d) suggesties en aanbevelingen te doen i.v.m. een toekomstig overheidsbeleid m.b.t. woordenboeken.
  • Auteur
  • G. Janssens
  • Publicatiejaar
  • 1988
  • Uitgever
  • Stichting Bibliographia Neerlandica, 's-Gravenhage
  • Totaal aantal pagina's
  • 65
Download publicatie