Voorzetten 13 - 'Beter één certificaat in de hand ... '

In deze studie is gepoogd enkele aanzetten te geven die mee kunnen bijdragen tot een vruchtbare discussie i.v.m. de certificeringsproblematiek van het 'Nederlands als Tweede Taal'. De studie houdt ook een evaluatie in van de bruikbaarheid van het 'Certificaat Nederlands als Vreemde Taal' als 'Certificaat Nederlands als Tweede Taal'. Dit onderzoek spitst zich toe op de volgende vragen: 1. Wat kunnen we - ook voor ongeschoolde en laag geschoolde allochtonen een beheersing van het Nederlands op elementair niveau noemen? 2. Op welke manier kan deze beheersing gehonoreerd worden? 3. Welke rol kan het huidige 'Certificaat Nederlands als Vreemde Taal', bij te sturen tot een 'Certificaat Nederlands als Tweede Taal', hierbij spelen?
  • Auteur
  • J. Leman, K. Sergeijssels en W. Geirnaerdt
  • Publicatiejaar
  • 1987
  • Uitgever
  • Stichting Bibliographia Neerlandica, 's-Gravenhage
  • Totaal aantal pagina's
  • 87
Download publicatie