Voorzetten 8 - Normen en Taal

Deze notitie heeft een tweevoudig doel: enig inzicht verkrijgen in de ingewikkelde normenproblematiek met het oog op het voorgenomen onderzoek en tegelijk de lezer informatie verschaffen die kan aanzetten tot nadenken over taalnormen en hun relativiteit.
  • Auteur
  • W. Haeseryn
  • Publicatiejaar
  • 1987
  • Uitgever
  • Wolters-Noordhoff Groningen en Wolters Leuven
  • Totaal aantal pagina's
  • 29
Download publicatie