Voorzetten 7 - Het Certificaat Nederlands en Nederlands als Tweede Taal

Sinds 1976 wordt er door het 'Certificaat Nederlands' voor niet-Neder­landstalige volwassenen een examen georganiseerd waaraan een certifi­caat verbonden is. Dit 'Certificaat Nederlands' dat ressorteert onder de Nederlandse Taalunie is oorspronkelijk ontwikkeld voor Nederlands als Vreemde Taal en de vraag rijst of dit examen ook bruikbaar is voor Nederlands als Tweede Taal. In dit rapport wordt gepoogd een antwoord te formuleren op de hier gestelde vraag.
  • Auteur
  • L. Beheydt
  • Publicatiejaar
  • 1986
  • Uitgever
  • Wolters-Noordhoff Groningen en Wolters Leuven
  • Totaal aantal pagina's
  • 53
Download publicatie