Voorzetten 4 - Spelling (inhoudelijke aspecten)

In deze notitie worden de belangrijkste voorstellen tot wijziging van de geldende spelling (die van de Woordenlijst-1954), al dan niet door een officiële commissie gedaan, in het kort geïnventariseerd worden. Ook wordt nagegaan wat er in de recente (wetenschappelijke) literatuur over het spellingvraagstuk te vinden is. In aansluiting hierop worden enkele initiatieven aangegeven die de Taalunie op het gebied van de spelling zou kunnen nemen.
  • Auteur
  • J. de Rooij
  • Publicatiejaar
  • 1985
  • Uitgever
  • Wolters-Noordhoff Groningen en Wolters Leuven
  • Totaal aantal pagina's
  • 73
Download publicatie