Voorzetten 2 - Terminologie

In deze notitie wordt in de eerste plaats een beknopt overzicht gegeven van de voornaamste initiatieven van (semi-)overheidswege op nationaal, intergouvernementeel en internationaal vlak. Daarbij ligt de klemtoon op die gebieden waar de doorsneeburger het meest mee te maken kan krijgen: juridische, ambtelijke en technische terminologie. Hiervan uitgaand wordt vervolgens gekeken naar mogelijke perspectieven in het kader van de Taalunie.
  • Auteur
  • W. Haeseryn
  • Publicatiejaar
  • 1984
  • Uitgever
  • Wolters-Noordhoff Groningen en Wolters Leuven
  • Totaal aantal pagina's
  • 22
Download publicatie