Taal- en spraaktechnologie en communicatieve beperkingen

Behoeften en mogelijkheden voor de toekomst
Gebruikers van het Nederlands met een communicatieve beperking kunnen het Nederlands niet altijd effectief en efficiënt inzetten om hun boodschap uit te spreken, op te schrijven of anderszins over te brengen. Ook kunnen zij moeite hebben met het begrijpen wat anderen zeggen of schrijven. Hierdoor worden ze gehinderd in hun communicatieve zelfredzaamheid. Om ook de positie van deze gebruikers van het Nederlands te versterken, hebben Rietveld en Stolte (2005) - in opdracht van de Nederlandse Taalunie - onderzocht of zij middels TST geholpen zouden kunnen worden. In dit onderzoek is geïnventariseerd wat er beschikbaar is aan TST-hulpmiddelen in Nederland en Vlaanderen, wat de ervaringen van gebruikers met een communicatieve beperking zijn met betrekking tot gebruiksvriendelijkheid, bekendheid, kwaliteit en beschikbaarheid van de huidige TST-middelen, en hoe nader in hun behoeften kan worden voorzien.
  • Auteur
  • Dr. M. Ruiter
  • Publicatiejaar
  • 2010
  • Uitgever
  • Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 57
Download publicatie