De cultuur van het lezen

Vele waarden die de westerse wereld koestert als 'essentieel', zijn ontstaan in nauwe verwevenheid met de opkomst van de leescultuur: ontwikkeling, verdieping, ontplooiing, reflectie, inleving, verbeelding, zingeving en het vermogen om zelfstandig een oordeel te vormen.
Wat betekent 'ontlezing' voor de waarden die we aan lezen verbinden? Verdwijnen deze waarden samen met het lezen, leven ze voort buiten de culturele context waarin ze tot ontwikkeling zijn gekomen of leven ze voort binnen een veranderende culturele context? In De cultuur van het lezen zoekt Ronald Soetaert (hoogleraar vakgroep onderwijskunde, Universiteit Gent) antwoorden op deze en andere vragen rond lezen. In zijn essay benadert hij lezen en literatuur vanuit vele gezichtspunten en betrekt hij het op cultuuroverdracht, jeugdcultuur, internet, multiculturaliteit en onderwijs. De publicatie werd aangevuld met een beschouwing over empirisch onderzoek door Dick Schram (hoogleraar leesgedrag, Universiteit Amsterdam), interviews met leraren-in-opleiding door Andre Mottart & Kris Rutten (respectievelijk doctor en assistent vakgroep onderwijskunde en lerarenopleiding, Universiteit Gent) en een essay van Jan-Hendrik Bakker (recensent en filosoof).
  • Auteur
  • Ronald Soetaert, Dick Schram, Andre Mottart, Kris Rutten, Jan-Hendrik Bakker
  • Publicatiejaar
  • 2006
  • Uitgever
  • Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 124
Download publicatie