Informatie over boeken, schrijvers en lezen in Nederland, Vlaanderen en Suriname

Een onderzoek naar beschikbaarheid en gebruik van literaire informatie
Op het gebied van literatuur en lezen spitst het werk van de Taalunie zich onder meer toe op het bundelen van kennis en het verspreiden van informatie over onderwerpen die van belang zijn voor het hele taalgebied. Maar weten belangstellenden de beschikbare informatie wel te vinden, en sluit het aanbod aan bij hun behoeften? Om hun in de toekomst nog beter van dienst te zijn, heeft de Taalunie onderzocht aan welke informatie lezers en mensen die professioneel met lezen bezig zijn (zoals bibliothecarissen en uitgevers) behoefte hebben. Welke informatiebronnen gebruiken zij op dit moment? Wat willen ze weten over lezen? En welke informatie ontbreekt of is moeilijk vindbaar? Om dit te onderzoeken is in 2005 een enquête gehouden onder lezers en professionals op het gebied van lezen. Hierin stond de volgende vraag centraal: In welke mate, op welke manier en via welke kanalen vinden lezers en leesprofessionals de informatie waaraan zij behoefte hebben; bestaan er daarbij verschillen tussen de verschillende groepen deelnemers aan het onderzoek? Over het onderzoek is een rapport verschenen.
  • Auteur
  • Ineke Noomen, Marc Verboord, Susanne Janssen, Wieneke de Bruin
  • Publicatiejaar
  • 2007
  • Uitgever
  • Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 44
Download publicatie