Naar een internationale en interdisciplinaire neerlandistiek

Advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren aan het Comité van Ministers van de Taalunie
Centraal aandachtspunt in het advies zijn de verhoudingen tussen neerlandici binnen en buiten het Nederlandse taalgebied, met als doel aanbevelingen te doen voor een optimale verhouding tussen alle spelers op het gebied van de neerlandistiek. Dit advies heeft eveneens tot doel de discussie te stimuleren over een nieuwe visie op de internationale neerlandistiek, die het uitgangspunt zou kunnen vormen voor het beleid in de nabije toekomst.
  • Auteur
  • Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren
  • Publicatiejaar
  • 2009
  • Uitgever
  • Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 8
Download publicatie