Waardeer samenwerking

Advies over Nederlands-Vlaams beleid voor het duurzaam beheren, behouden en beschikbaar stellen van Nederlandstalig digitaal erfgoed
Erfgoed wordt in toenemende mate digitaal ‘geboren’, toegankelijk gemaakt, gereproduceerd en in publiekstoepassingen verwerkt. Nederland en Vlaanderen hebben een gezamenlijk belang om de digitale (her)bruikbaarheid van het Nederlandstalig erfgoed te optimaliseren. Dat belang is onder meer gelegen in het feit dat een ruime online aanwezigheid van Nederlandstalig erfgoed goed is voor de positie van de Nederlandse taal op internet. De Raad voor Nederlandse Taal en Letteren constateert in dit advies dat de organisatie van beheer, behoud en beschikbaarstelling van digitaal erfgoed zowel in als tussen Nederland en Vlaanderen niet goed geregeld is, en reikt mogelijke oplossingen aan.
  • Auteur
  • Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren
  • Publicatiejaar
  • 2013
  • Uitgever
  • Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 38
Download publicatie