Succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitaal erfgoed

Aanbevelingen Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed
Op basis van de 'Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten' heeft de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed succesfactoren bepaald voor Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitaal erfgoed en aanbevelingen geformuleerd aan het Comité van Ministers. In het rapport worden de succesfactoren benoemd en de aanbevelingen toegelicht.
  • Auteur
  • Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed
  • Publicatiejaar
  • 2015
  • Uitgever
  • Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 24
Download publicatie