LONGA

Leesonderzoeksnetwerk Gent-Amsterdam
Het leesonderwijs in Vlaanderen en Nederland staat voor vergelijkbare uitdagingen: zorgen voor betere en gemotiveerde lezers die hun schoolcarrière succesvol kunnen doorlopen en volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. In het Leesonderzoeksnetwerk Gent-Amsterdam (LONGA) wisselen onderzoekers van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Amsterdam kennis uit over onderzoek naar en praktijk van het leesonderwijs in Vlaanderen en Nederland. We doen dat door regelmatig met elkaar te overleggen, door samen (onderzoeks)projecten op te zetten en door gezamenlijke kennisdelingsactiviteiten te organiseren voor leesonderzoekers en praktijkprofessionals. In dit startjaar proberen we ook nadrukkelijk de contacten uit te breiden met anderen: onderzoekers van andere universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen, en professionals uit beleid en praktijk die zich met leesonderwijs bezighouden.
E-mailadres
Website
https://bit.ly/leesbevorderingslab