Platform Taalgericht Vakonderwijs

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs is een onafhankelijk multidisciplinair samenwerkingsverband tussen (op dit moment) 16 instellingen voor onderzoek, ontwikkeling, opleiding/nascholing en advies (o.a. lerarenopleiders, curriculumontwikkelaars, onderwijsadviesorganisaties) rondom de rol van taal bij leren, in onderwijs en beroep. In het platform wisselen experts van al deze verschillende organisaties kennis en ervaringen uit en werken zij gezamenlijk aan theorievorming en praktijkgericht onderzoek op het gebied van de didactiek van taalgericht vakonderwijs en de professionalisering van scholen en docenten daarin. Ook bundelen en verspreiden zij de inzichten op dit vlak ten behoeve van het brede onderwijsveld (scholen, lerarenopleidingen, vak- en belangenorganisaties, beleidsmakers) en andere geĂ¯nteresseerden.
E-mailadres
Website
https://www.slo.nl/thema/meer/taalgericht-vakonderwijs/platform-tvo/