NL-Term

NL-Term is een Nederlands-Vlaamse veldorganisatie. Jaarlijks organiseert NL-Term de TiNT-dag (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied) voor terminologen, vakspecialisten, vertalers, onderzoekers, studenten en andere belangstellenden.
Gekoppelde dossiers (1)

Terminologie

Terminologie