LOPON2

Vereniging LerarenOpleiders Primair Onderwijs Nederlands en Nederlands als Tweede Taal
LOPON² is een Vlaams-Nederlandse vereniging voor lectoren en opleidingsdocenten Nederlands en Nederlands als tweede taal die focust op primair onderwijs (basisonderwijs) in Nederland en Vlaanderen. LOPON² biedt een platform voor de uitwisseling van informatie en ervaringen, initieert projecten en geeft ze vorm, neemt het initiatief voor de samenwerking met andere netwerken en onderwijs- en onderzoekscentra en zorgt voor kwaliteitsbewaking van het opleidingsonderwijs. De Taalunie werkt structureel samen met LOPON2.
Adres
Zeebruggestraat 9
Postcode
5628 NH
Stad
Eindhoven
E-mailadres
Website
http://www.lopon2.net/wordpress/