Stichting Les

Stichting Les zet zich in voor verbetering van het NT2-onderwijs en deskundigheidsbevordering van NT2-professionals. De stichting doet dit door kennisverzameling en kennisverspreiding en door het samenbrengen van het NT2-netwerk in Nederland en Vlaanderen. Hierbij gaat het specifiek om docenten en andere betrokkenen bij het NT2-onderwijs en (taal)onderwijs aan (jong) volwassen anders- en meertaligen. De Taalunie werkt structureel samen met Stichting Les.
Adres
Franciscanenstraat 4
Postcode
6823 PB
Stad
Arnhem
Land
Nederland
E-mailadres
Website
https://www.tijdschriftles.nl/