Stichting DebatUnie

Stichting DebatUnie is een netwerk dat is opgericht door docenten uit Nederland en Vlaanderen en samenwerkt met vrijwilligers en scholen. De DebatUnie organiseert elk schooljaar de Benelux Debatcompetitie voor Nederlandstalige leerlingen uit verschillende onderwijslagen en landen om hun de kans te geven elkaar te ontmoeten en met elkaar te debatteren. De Taalunie werkt structureel samen met de DebatUnie.