Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs is een platform voor ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaringen. Door middel van kennisdeling en kennisvorming wil het Platform bijdragen aan het opstarten en verder ontwikkelen van instellingsbreed taalbeleid in het hoger onderwijs. Het doel van een instellingsbreed taalbeleid is vergroting van het studiesucces en verhoging van de kwaliteit van hoger onderwijs. De Taalunie werkt structureel samen met het Platform.
Adres
Hoogpoort 15
Postcode
9000
Stad
Gent
Land
België
Website
https://www.taalbeleidhogeronderwijs.org/