NDN

Netwerk Didactiek Nederlands
Het Netwerk Didactiek Nederlands is een Vlaams-Nederlandse vereniging voor vakdidactici Nederlands, zoals lerarenopleiders, leraren, onderwijsbegeleiders, onderzoekers en schoolboekenauteurs. De Taalunie werkt structureel samen met NDN.
E-mailadres
Website
https://netdidned.be

DIVA-prijs

NDN heeft in 2019 een prijs in het leven geroepen voor studenten van de lerarenopleiding Nederlands: de DIVA-prijs. DIVA staat voor didactisch vaardig en de prijs wordt uitgereikt aan de student die het meest originele, creatieve en innovatieve lesontwerp gebaseerd op de websites van NDN en de Taalunie instuurt.