BVNT2

Beroepsvereniging voor docenten Nederlands als Tweede Taal
De Beroepsvereniging voor docenten Nederlands als Tweede Taal is een Nederlands-Vlaamse vereniging die NT2-docenten een platform biedt voor advies, ondersteuning, deskundigheidsbevordering en informatie-uitwisseling. De BVNT2 behartigt de belangen van NT2-docenten in het voortgezet/secundair onderwijs (ISK en OKAN) en in het volwassenenonderwijs. Ze attendeert haar leden op nieuwe publicaties, lesmateriaal, ontwikkelingen en maakt uitkomsten van onderzoek toegankelijker. Ook draagt de BVNT2 bij aan visieontwikkeling en organiseert ze studiedagen en de jaarlijkse NT2-conferentie. De Taalunie werkt structureel samen met de BVNT2.