BVNT2

Beroepsvereniging voor docenten Nederlands als Tweede Taal
De Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede taal (BVNT2) zet zich in voor docenten die Nederlands doceren aan anderstaligen. Dat kunnen volwassen NT2-leerders zijn, of scholieren in Nederland (ISK) en Vlaanderen (OKAN). Leden kunnen bij de vereniging terecht voor informatie-uitwisseling, deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging. De BVNT2 organiseert geregeld nascholingen en houdt een jaarlijkse conferentie.
E-mailadres
Website
https://bvnt2.org/