Organisatie

De Taalunie omvat vier organen: 

Organisatiestructuur
Organisatiestructuur

Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie bepaalt het beleid. Het bestaat uit twee Nederlandse en twee Vlaamse bewindslieden. Zij leggen het beleid vast in vijfjarenplannen en werken die uit in jaarlijkse actieplannen.

Het  Algemeen Secretariaat van de Taalunie bereidt het beleid voor. Het werkt daarvoor samen met deskundigen en commissies uit het 'veld'. Het voert vervolgens de beleidsbeslissingen van het Comité van Ministers uit.

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (RNTL), bestaande uit deskundigen en prominente taalgebruikers, adviseert het Comité van Ministers over het te voeren beleid.

De Interparlementaire Commissie (IPC), samengesteld uit Nederlandse en Vlaamse volksvertegenwoordigers controleert de werking van de Taalunie.

De Taalunie doet voor veel onderwerpen een beroep op de expertise die er binnen universiteiten, het talige middenveld of overheden bestaat. Dat gebeurt in werkgroepen en commissies die door het Comité van Ministers of de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren worden ingesteld. Het gaat om permanente commissies – bijvoorbeeld de Commissie Anderstalige Namen – of om een commissie die wordt ingesteld om een specifiek rapport voor te bereiden.

Verdragsorganisatie

De Taalunie is een internationale organisatie die werd opgericht bij verdrag. Daarnaast is er een associatieovereenkomst met Suriname. Tevens zijn er samenwerkingsovereenkomsten met andere overheden.

Verdragen, overeenkomsten en regelingen van de Taalunie Path 4 Created with Sketch.