Blog van het Centrum voor Taal en Onderwijs over taal leren met afstandsonderwijs

Hoe kan je als leerkracht je leerlingen zo goed mogelijk begeleiden nu de leerlingen niet naar school mogen? Hoe kan je je lessen ook op afstand verzorgen en hoe kan je daarbij je leerlingen motiveren maar ook ondersteunen?

In deze blog willen we je inspireren over hoe je afstandsonderwijs het beste aanpakt en dit specifiek voor taal. Kinderen die nog volop bezig zijn om de (school)taal te leren, maar ook (volwassen) anderstalige nieuwkomers die het Nederlands als een tweede taal leren, hebben nood aan oefenen, oefenen en nog eens oefenen. We geven je allerlei concrete tips over hoe je ook van op afstand krachtige oefenkansen creëert zodat de taalontwikkeling van je leerlingen en cursisten niet stilvalt! Daarbij voorzien we ook een luik voor ouders, zodat ook zij tips krijgen om de taalontwikkeling van hun kroost te stimuleren.