Geen les op school

Massa’s inspiratie en concreet materiaal dat je onmiddellijk kan inzetten, een hulp bij de opvang van leerlingen of bij afstandsonderwijs. - Tijdelijk gratis aanbod voor afstandsleren; - Activiteiten voor kleuter-, lager, secundair en volwassenenonderwijs; - Ondersteuning voor ouders bij thuisopvang.