Uitreiking Woutertje Pieterseprijs - geantidateerd, oorspronkelijke datum 9 april 2020

De Woutertje Pieterse Prijs is een prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinder- of jeugdboek. De jury bekroont sinds 1988 kinderboeken die uitzonderlijk zijn voor wat betreft taal, genre, thema, illustratie, vorm en/of vormgeving. Het doel van de prijs is het bevorderen van de kwaliteit van het Nederlandstalig kinder- en jeugdboek.

De prijs wordt vanaf 2019 mogelijk gemaakt door de Brook Foundation en De Versterking.