NUT-conferentie 2020 - geannuleerd

De NUT-conferentie in Tilburg op 19 en 20 maart kan helaas niet doorgaan. De verspreiding van het coronavirus en de daarop volgende maatregelen in Brabant en aan Tilburg University hebben tot de beslissing geleid dat er geen evenementen op en buiten de campus in Tilburg mogen plaatsvinden. Momenteel beraden de organisatoren en het NUT-bestuur zich over mogelijke alternatieven. Meer informatie hierover volgt zo snel mogelijk.