Lopon-op-Locatie: Meertaligheid & talige diversiteit in de klas

De taaldidactiek verandert mee met de evoluties binnen de maatschappij. Een meertalige realiteit maakt daar deel van uit. Fauve De Backer, expert meertaligheid verzorgt de keynote en een van de inspiratiesessies. Zij werkte mee aan het MARS-project (Meertaligheid Als een Realiteit op School) en doet momenteel onderzoek naar meertalige evaluatie.