Omslagproject

De Taalunie voert in opdracht van het Ministerie van OCW een project uit dat de omslag van moedertaalonderwijs Nederlands in het Caribisch deel van het Koninkrijk naar onderwijs Nederlands als vreemde taal (NVT) ondersteunt.

In dit kader zorgt de Taalunie voor

  • Coördinatie en ondersteuning van effectief en duurzaam NVT onderwijs op de eilanden.
  • Ondersteuning en begeleiding van taalbeleid en schooltaalbeleid op de eilanden.

In dit kader worden verschillende activiteiten ondernomen:

  • Het begeleiden van de ontwikkeling en implementatie van lesmateriaal, toetstaken en evaluaties.
  • De opzet van een NVT netwerk waarin alle eilanden NVT expertise en -materiaal kunnen delen.
  • Verbetering van de aansluiting naar vervolgonderwijs.
  • Adviseren over (school)taalbeleid.
  • Bijdragen aan bewustwording over onderwijs NVT bij beleidsmakers, lesgevers en ouders.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marjan de Visser via nvtcarib@taalunie.org.