Beleidsonderzoeken internationale neerlandistiek

Om het beleid voor de toekomst beter te kunnen bepalen heeft de Nederlandse Taalunie in 2019 de volgende onderzoeken laten doen over de internationale positie van het Nederlands.

I. Het Nederlands Internationaal
Met Het Nederlands internationaal wordt onderzoek gedaan naar de internationale positie van het Nederlands. Welke rol spelen het Nederlands en de neerlandistiek in het buitenland? De veldanalyse is voor het eerst uitgevoerd in 2019. Het is voor het eerst dat de aanwezigheid van het Nederlands in het buitenland en de kansen die dat oplevert systematisch zijn onderzocht.

Bij deze veldanalyse werd de economische en culturele meerwaarde van de studie Nederlands en de kansen die dat oplevert aangetoond in de pilotlanden Italië en Polen.
Meer informatie>

II. Talenbeleid in Europa
Het onderzoeksrapport Talenbeleid in Europa (2019) gaat in op de vraag hoe andere Europese landen het onderwijs van hun taal en cultuur ondersteunen in het buitenland.
Deze studie vergelijkt het beleid van de Taalunie met de ondersteuning van het onderwijs van en in de eigen taal en cultuur in het buitenland van Duitsland, Hongarije, Polen, Portugal, Rusland en Zweden. Het onderzoek is een herhaling van een onderzoek dat de Taalunie in 2010 liet uitvoeren.

Met deze beleidsvergelijking wil de Taalunie meer inzicht krijgen in het internationaal beleid dat andere landen voeren voor de eigen taal, en zo inspiratie opdoen voor het eigen beleid. Daarnaast wil de Taalunie contacten leggen om te komen tot uitwisseling van gegevens en verdere samenwerking.
Meer informatie>