III Onderwijs Nederlands in het Caribisch gebied

Caribisch gebied: transitie naar Vreemde taalonderwijs bewaken en voltooien.

Hoewel Nederlands de officiële taal is in de Caribische delen van het Nederlandse Koninkrijk, is Nederlands er geen omgangstaal, en voor velen niet de moedertaal. Toch werd en wordt het Nederlands op een deel van de scholen nog onderwezen als moedertaal. De afgelopen jaren heeft de Taalunie vanuit haar expertise in onderwijs Nederlands als vreemde taal een belangrijke bijdrage geleverd aan de transitie van moedertaalonderwijs naar onderwijs Nederlands als vreemde taal in het Caribisch gebied. Er is een netwerk opgezet waarbinnen de eilanden samenwerken aan onderwijs NVT, er zijn docenten geschoold, er is lesmateriaal ontwikkeld. Met alle eilanden is een convenant gesloten voor samenwerking in het Netwerk NVT. Het doel van deze projecten is het verbeteren van de taalvaardigheid en de onderwijskansen van leerlingen op de Cariben. Dit is een belangrijke voorwaarde voor inclusie, bijvoorbeeld wanneer zij later besluiten naar Nederland te komen voor een vervolgopleiding.

Samenwerking
Om de samenwerking te bestendigen, zijn er raamovereenkomsten met Curaçao en Aruba gesloten over verdergaande samenwerking op het gebied van de Nederlandse taal. Een raamovereenkomst met Sint-Maarten is in de maak. Daarnaast is er tussen alle eilanden en de Taalunie een gezamenlijke intentieverklaring getekend tot samenwerking rond onderwijs NVT. Deze overeenkomsten vormen het uitgangspunt voor de activiteiten rond NVT in de Cariben in de periode tot 2021. Deze activiteiten, die onderdeel zijn van het project Onderwijs NVT in de Cariben, richten zich op:

  • uitwisseling van leermiddelen en expertise over alle facetten van onderwijs en beleid NVT;
  • professionalisering van nieuwe en zittende docenten op alle onderwijsniveaus;
  • organisatie van gezamenlijke conferenties en bij- en nascholingen ter bevordering en verankering van expertise op het gebied van NVT in het Caribisch gebied;
  • gezamenlijk onderzoek op dit gebied.

Bekijk hier onze pagina's over het Nederlands in het Caribisch gebied en Suriname.