II Internationale neerlandistiek

Een bloeiende neerlandistiek; werken aan meer internationale impact.

Veel kansen
Mede door de ondersteuning door de Taalunie zijn er over de hele wereld - van China tot Armenië en de VS - intussen tienduizenden neerlandici met een grondige kennis van de taal en cultuur van Nederland en Vlaanderen. Vlaanderen en Nederland hebben die neerlandici meer dan ooit nodig voor het verwezenlijken van de internationale ambities. Deze neerlandici blijven levenslang ambassadeurs van het taalgebied door bruggen te bouwen tussen de respectieve omgevingstaal, cultuur en samenleving en die van ons. Ze versterken onze internationale contacten. Neerlandici verspreiden onze kennis, vertalen onze boeken, promoten onze cultuur en leggen die uit aan hun landgenoten, en spelen een belangrijke economische rol in onze bedrijven in het buitenland.

Ambities voor 2020-2024: beter benutten van het potentieel
We willen de komende jaren de neerlandistiek versterken en zo het grote potentieel beter benutten. Een tijdelijke extra impuls moet ervoor zorgen dat de neerlandistiek weer toekomstbestendig wordt, (weer) aantrekkelijk wordt of blijft voor studenten - zowel binnen als buiten het taalgebied - en zo een belangrijke bijdrage levert aan de internationale ambities van Nederland en Vlaanderen. Hoe we dit willen doen en welke impuls daarvoor nodig is, beschrijven we in het projectplan “Vernieuwing internationale neerlandistiek”.

Vernieuwing binnen bestaande kaders
Ook binnen de bestaande kaders, dus met gelijkblijvende financiering, willen we vernieuwen, al is dat slechts beperkt mogelijk. Hieronder beschrijven we wat onze plannen zijn. Met deze projectplannen geven we invulling aan onze ambitie om Nederlands in internationaal verband te versterken. We zorgen ook voor toegankelijkheid/inclusie: we willen dat iedereen die zich met Nederlands bezighoudt (of wil houden), waar ook ter wereld, toegang heeft tot de Nederlandse taal en de Nederlandstalige cultuur. Tot slot onze derde ambitie: taalcreativiteit. Met onze projecten gericht op kwaliteitsvol onderwijs Nederlands wereldwijd faciliteren en stimuleren we de taalcreativiteit van de gebruikers van onze taal.

Contactpersoon
Karlijn Waterman