Platform Onderwijs Nederlands en Nederlands als Tweede Taal (PONT2)

Het Platform Onderwijs Nederlands en Nederlands als Tweede Taal vormt een denktank voor het Algemeen Secretariaat van de Taalunie. Het adviseert over het uitwerken en uitvoeren van Taaluniebeleid voor het onderwijs Nederlands als eerste en tweede taal in het basisonderwijs, voortgezet/secundair onderwijs en volwassenenonderwijs. Daarnaast wordt in het Platform uitwisseling tussen deskundigen uit Nederland en Vlaanderen bevordert.

Het PONT2 bestaat uit onderwijsdeskundigen uit het intermediaire veld. Zij komen twee keer per jaar samen om met elkaar in gesprek te gaan over het Taaluniebeleid. Leden van het Platform worden aangesteld door de Algemeen Secretaris van de Taalunie.

Voorzitter

 • Folkert Kuiken, bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid, Universiteit van Amsterdam

Vicevoorzitter

 • Jordi Casteleyn, docent Antwerp School of Education, Specifieke lerarenopleiding, Universiteit Antwerpen

Secretaris

 • Leonie Wulftange, beleidsmedewerker, Nederlandse Taalunie

Leden

 • Peter Debrabandere, docent Nederlands, Duits en copywriting, Hogeschool VIVES, Brugge; hoofdredacteur Neerlandia
 • Bart Deygers, onderzoeker, KU Leuven
 • Joke Drijkoningen, afgevaardigd bestuurder, De Federatie Centra voor Basiseducatie
 • Peter van Duijvenboden, coördinator projectontwikkeling en innovatie, Stichting Lezen
 • Herman Franssen, inspecteur primair onderwijs, Nederlandse onderwijsinspectie
 • Jan Hoste, vakexpert NT2, VDAB
 • Sara Jaminé, projectleider Strategisch Plan Geletterdheid, Platform Geletterdheid/VOCVO
 • Astrid van Laar, docent NT2, TU Delft; NUT-themagroep NT2
 • Marleen Lippens, pedagogisch begeleider en coördinator taalbeleid, Nederlands en kunstonderwijs, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Judith Richters, productmanager overheid, Bureau ICE; voorzitter Levende Talen
 • Gerdineke van Silfhout, taalexpert en leerplanontwikkelaar bij SLO, Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling
 • Hanneke de Weger, afdeling kennisbenutting, NRO

Meer informatie over het doel, de taken en de werking van het Platform is te lezen in het instellingsbesluit.