Platform Onderwijs Nederlands en Nederlands als Tweede Taal (PONT2)

Het Platform Onderwijs Nederlands en Nederlands als Tweede Taal vormt een denktank voor het Algemeen Secretariaat van de Taalunie. Het adviseert over het uitwerken en uitvoeren van Taaluniebeleid voor het onderwijs Nederlands als eerste en tweede taal in het basisonderwijs, voortgezet/secundair onderwijs en volwassenenonderwijs. Daarnaast wordt in het Platform uitwisseling tussen deskundigen uit Nederland en Vlaanderen bevordert.

Het PONT2 bestaat uit onderwijsdeskundigen uit het intermediaire veld. Zij komen twee keer per jaar samen om met elkaar in gesprek te gaan over het Taaluniebeleid. Leden van het Platform worden aangesteld door de Algemeen Secretaris van de Taalunie.

Voorzitter

 • Folkert Kuiken, bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid, Universiteit van Amsterdam

Vicevoorzitter

 • Marleen Lippens, pedagogisch begeleider en coördinator taalbeleid, Nederlands en kunstonderwijs, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Secretaris

 • Heleen Rijckaert, beleidsadviseur, Nederlandse Taalunie

Leden

 • Peter Debrabandere, docent Nederlands, Duits en copywriting, Hogeschool VIVES, Brugge; hoofdredacteur Neerlandia
 • Steven Delarue, beleidsmedewerker taal & meertaligheid en diversiteit, Onderwijscentrum Gent
 • Joke Drijkoningen, directeur, Ligo Centra voor Basiseducatie
 • Peter van Duijvenboden, clustermanager Nederlands, Maris College
 • Herman Franssen, voormalig inspecteur primair onderwijs
 • Welmoed Hoogvorst, coördinator team Nederlands en docent NT2, Maastricht University
 • Jan Hoste, vakexpert NT2, VDAB
 • Judith Richters, productmanager overheid, Bureau ICE
 • Gerdineke van Silfhout, taalexpert en leerplanontwikkelaar bij SLO, Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling

Meer informatie over het doel, de taken en de werking van het Platform is te lezen in het instellingsbesluit.