Onderzoeksbeurzen

Wetenschappers aan instellingen buiten het Nederlandse taalgebied kunnen bij de Taalunie een onderzoeksbeurs aanvragen.

De Taalunie heeft onderzoeksbeurzen voor wetenschappers die aangesteld zijn aan universiteiten en hogescholen buiten Nederland en Vlaanderen. Het onderzoek van de aanvrager moet relevant zijn voor de neerlandistiek of het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal.

De beurzen van de Taalunie zijn bedoeld voor een onderzoeksverblijf en/of de aankoop van onderzoeksmateriaal.

Kijk voor meer informatie en voor het aanvragen van een onderzoeksbeurs op ons platform mijnNederlands.