Overige activiteiten docentenplatforms

De Taalunie geeft financiële steun om activiteiten van docentenplatforms mogelijk te maken.
Indien de door u geplande activiteit niet onder de eerdergenoemde financieringsregelingen voor docentenplatforms valt dan kunt u via deze pagina een financiering aanvragen.

Met deze regeling kunt u een financiering aanvragen voor bijvoorbeeld:
- een docentennascholing op locatie
- een studiedag

U kunt per activiteit een aanvraag indienen.

Opgelet!
Voor de volgende activiteiten bestaan er al aparte regelingen met eigen formulieren:
- docentenbijeenkomsten, gastdocenten, colloquia voor doctorandi en habilitandi (DoHa),
   zomercursussen op locatie.
Deze regelingen kunt u vinden op de algemene pagina over financieringen.

Kijk voor meer informatie en voor het aanvragen van een financiering voor overige activiteiten op ons platform mijnNederlands.