Suggesties zomercursus op locatie

Voor het betaalbaar houden van een zomercursus op locatie hebben wij de volgende handvatten en suggesties:
 • Voor accommodatie en auditoria kunt u proberen om zoveel mogelijk gebruik te maken van
  – universiteiten in steden waar de gemiddelde kosten het laagst liggen;
  – materiële cofinanciering door bijvoorbeeld de gastuniversiteit, ambassades, culturele
     instellingen, het stadhuis;
 •  Voor reis- en verblijfskosten en het honorarium van zomercursusdocenten kunt u proberen
     om zoveel mogelijk gebruik te maken van internationale en interuniversitaire
     samenwerkingsverbanden.
 • Voor reis- en verblijfskosten en het honorarium van een gastspreker of workshopleider kunt
     u proberen om zoveel mogelijk gebruik te maken van
  – middelen van de onderwijs- of onderzoeksinstelling van de gastspreker of
     workshopleider;
  – internationale en interuniversitaire samenwerkingsverbanden.
 • In het algemeen gaan we ervan uit dat:
  – U streeft naar een zo gunstig en efficiënt mogelijke begroting;
  – U zich inzet voor cofinanciering via fondsenwerving bij diplomatieke
     vertegenwoordigingen, bedrijven, verenigingen, enz.;
  – U in overleg met het docentenplatform onderzoekt in welke mate deelnemers
     eventueel een eigen bijdrage kunnen betalen. Hierbij kunt u denken aan inschrijvingsgeld
     of reiskosten;
  – Enkel leden in aanmerking komen voor een eventuele vergoeding van reis- en
     verblijfskosten;
  – U de impact van het aantal deelnemers en dagen tegen elkaar afweegt.