Zomercursus op locatie

In aanvulling op het reguliere studieprogramma kunnen studenten een zomercursus op locatie volgen. Deze cursussen vinden plaats in regio’s waar grote aantallen studenten specifieke cursusbehoeften hebben.

Ook kunnen deze cursussen worden georganiseerd in landen waar de studenten als gevolg van geografische en/of financieel-economische factoren minder makkelijk in staat zijn om een zomercursus in Nederland en Vlaanderen te volgen. Deze cursussen worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van een docentenplatform/-vereniging.

Een zomercursus op locatie wordt georganiseerd door een docentenplatform of onder de koepel van een docentenplatform.

Kijk voor meer informatie en voor het aanvragen van een financiering voor een zomercursus op locatie op ons platform mijnNederlands.