Colloquium voor doctorandi en habilitandi

De Taalunie co-financiert wetenschappelijke bijeenkomsten waar doctorandi en habilitandi hun onderzoek aan elkaar kunnen presenteren onder begeleiding van wetenschappelijke experts.

Deze regeling is bedoeld voor onderzoekers die verbonden zijn aan een afdeling Nederlands in het buitenland en die werken aan hun doctoraat of habilitatie kunnen aan deze colloquia deelnemen.

Jonge wetenschappers krijgen tijdens een bijeenkomst de kans om hun onderzoek voor te leggen aan vakgenoten.

Kijk voor meer informatie en voor het aanvragen van een financiering van een colloquium voor doctorandi en habilitandi op ons platform mijnNederlands.