Handvatten en suggesties

Voor het laag houden van de kosten van uw activiteit hebben wij de volgende suggesties:
 • Voor accommodatie en auditoria kunt u proberen om gebruik te maken van
  – universiteiten in steden waar de gemiddelde kosten het laagst liggen;
  – materiële cofinanciering d.m.v. gebruikmaking van voorzieningen van bijv. de
     gastuniversiteit, ambassades, culturele instellingen, het stadhuis.
   
 • Voor reis- en verblijfskosten en het honorarium van een gastspreker of workshopleider kunt u proberen om zoveel mogelijk gebruik te maken van
  – middelen die de onderwijs- of onderzoeksinstelling ter beschikking stelt voor gastsprekers of
     workshopleiders;
  – internationale en interuniversitaire samenwerkingsverbanden.
   
 • In het algemeen gaan we ervan uit dat:
  – U streeft naar een zo gunstig en efficiënt mogelijke begroting;
  – U zich inzet voor cofinanciering via fondsenwerving bij diplomatieke
     vertegenwoordigingen, bedrijven, verenigingen, enz.;
  – U in overleg met het docentenplatform onderzoekt in welke mate deelnemers
     eventueel een eigen bijdrage kunnen betalen;
  – Enkel leden in aanmerking komen voor een eventuele vergoeding van reis-
     en verblijfskosten.