Docentenbijeenkomst

In een aantal regio’s of landen worden twee- of driejaarlijkse bijeenkomsten voor docenten Nederlands in het hoger onderwijs gehouden. Doel van deze bijeenkomsten is de uitwisseling van vakinhoudelijke en didactische kennis te bevorderen en om het netwerk te versterken. De docentenbijeenkomst kan gecombineerd worden met een nascholing.

Voor wie?

Deelnemers aan de bijeenkomsten zijn personen die daadwerkelijk Nederlands (taalverwerving, vertalen, taal-, letter- of cultuurkunde) doceren aan een universiteit of hogeschool buiten het Nederlandse taalgebied.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door een docentenplatform/-vereniging of onder de koepel van een docentenplatform/-vereniging.

Kijk voor meer informatie en voor het aanvragen van een financiering voor een docentenbijeenkomst op ons platform mijnNederlands.