Luistertaal

Luistertaal is een laagdrempelige manier van meertalige communicatie, die ook grensverkeer en samenwerking tussen naburige Europese regio's en landen kan bevorderen. Bij het gebruik van luistertaal blijven gesprekspartners elk hun eigen taal spreken, maar ze verstaan de taal van de ander wel. Tijdens het Taalcongres in het Vlaams Parlement in 2015 vroeg de Interparlementaire Commissie hierop in te zetten.

Onderzoek naar luistertaal

Samen met verschillende onderzoekers doet de Taalunie onderzoek luistertaal of lingua receptiva. De Taalunie wil het concept 'luistertaal' nader beschrijven, invullen en concretiseren, zodat het in de praktijk meer kan worden gebruikt. Het onderzoek is gepubliceerd in januari 2020.

 

Positionpaper over Luistertaal

De Taalunie schreef ook samen met de onderzoekers een positionpaper over luistertaal bij de nieuwe Vaardighedenagenda die de Europese Commissie in 2016 presenteerde. Dit positionpaper is beschikbaar in het Nederlands, Duits, Frans en Engels en kan nog steeds door geïnteresseerden worden ondertekend.

Lobbyen voor luistertaal in EU

Meertaligheid staat hoog in het vaandel van de Europese Commissie. Luistertaal is een vaardigheid die de meertalige communicatie kan bevorderen. Hoe meer mensen en of organisaties zich achter luistertaal scharen, des te beter kan er in Brussel gelobbyd worden voor luistertaal. Al diverse organisaties hebben het postitionpaper over luistertaal ondertekend.

Indien u het positionpaper mee wenst te onderschrijven, dan kunt u mailen naar Mieke Smits, msmits@taalunie.org 
Wenn Sie möchten das Positionspapier zu unterstützen, schreiben Sie bitte an Mieke Smits, msmits@taalunie.org
Si vous souhaitez approuver l’exposé de position, s’il vous plaît envoyer Mieke Smits, msmits@taalunie.org
If you would like to endorse the position paper, please mail Mieke Smits, msmits@taalunie.org