Werkingsfinanciering docentenplatform

Om de werking van een docentenplatform mogelijk te maken, kan een platform bij de Taalunie een werkingsfinanciering aanvragen.

Een belangrijk doel van het buitenlandbeleid van de Nederlandse Taalunie is de bevordering van samenwerking. Een docentenplatform voorziet hierin.
Een dergelijk platform kan regionaal, nationaal of internationaal van opzet zijn.

Doel van de financiering voor werkingskosten

De docentenplatforms kunnen jaarlijks een financiële bijdrage aanvragen voor de werkingskosten van hun bestuurlijk functioneren, zoals het onderhoud van de website, informatieverspreiding, vergaderkosten, reis- en verblijfskosten van de bestuursleden, en vergoeding van uren voor personele ondersteuning.

Kijk voor meer informatie en voor het aanvragen van een werkingsfinanciering op ons platform mijnNederlands.