Inspirerende voorbeelden

De Taalunie heeft een uitgebreide en verfijnde financieringssystematiek. Voor elke soort aanvraag bestaat er een formulier en een budget op maat. De Projectfinanciering is bedoeld voor internationale projecten die de Nederlandstalige cultuur promoten of een impuls geven aan de kwaliteit van het universitair onderwijs Nederlands als vreemde taal (NVT) of de neerlandistiek. Er zijn drie mogelijke kernactiviteiten die elkaar ook kunnen overlappen: culturele evenementen, onderzoeksprojecten en didactische producten.

Ter inspiratie volgt er een greep uit een aantal afgeronde en toegankelijke projecten:

De Gezamenlijke bachelorstudie Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context (DCC)

De joint bachelor staat sinds 2008 open voor studenten uit Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije. De deelnemende universiteiten (Wenen, Brno, Olomouc, ELTE Boedapest, Debrecen, Wroclaw, Bratislava) hebben een innovatief en interdisciplinair Joint Curriculum ontwikkeld met als doel de Nederlandse taal in een bredere context, m.a.w. in de context van de projectpartners, te plaatsen. Een groot gedeelte van de studie bestaat uit online colleges. De studie bestaat uit meer dan 20 cursussen die aansluiten bij de expertise van de verschillende deelnemende universiteiten. Studenten kunnen door deze internationale bachelorstudie van een groter aanbod genieten.

Samenwerking tussen: Universiteit Debrecen (Hongarije), Universiteit Wenen (Oostenrijk), Universiteit Brno en Universiteit Olomouc (Tsjechië), Universiteit Wrocław (Polen), Universiteit Bratislava (Slowakije).

>>https://dcc.ned.univie.ac.at/

Tandemleren in een blended-learning-leeromgeving

De Universiteiten van Utrecht en Bochum bieden samen een tandem aan voor studenten Nederlands en Duits. Het aanbod bestaat uit diverse leermethodes, communicatieve interactie en leeractiviteiten die de studenten aanzetten tot veelvuldige authentieke taalhandelingen. In zowel virtuele als reële communicatieve situaties reflecteren ze daarbij op hun intercultureel handelen en kunnen ze hun interculturele competentie verruimen.
Deze tandem is ontstaan uit het zogenaamde Freiburg-Amsterdam-Model (FAM):

Met FAM (Freiburg-Amsterdam-Model) intercultureel leren in een academische context

Samenwerking tussen: Universiteit Utrecht, Universiteit Bochum, Universiteit Amsterdam en Universiteit Freiburg
>> http://www.zfa.ruhr-uni-bochum.de/sprachen/niederlaendisch/gruppentandemnl.html

 

Digidact. Digitaal Handboek voor docenten Nederlands als vreemde taal

Digidact bestaat uit drie modules voor docenten en trainers Nederlands als vreemde taal: ‘Beroepsgerichte taalvaardigheid’, ‘Zelf materiaal maken’ en 'Interculturaliteit in het taalonderwijs'. De modules zijn bedoeld voor cursussen, nascholingen en opleidingen. De docenten kunnen de modules voor een deel zelf doorwerken.
>> http://digidact.org/

 

LetNed. Taalverwerving door middel van e-learning, met literaire teksten

Het project LetNed wordt gedragen door MediterraNed, het platform voor Neerlandistiek in het Middellandse Zeegebied, in samenwerking met Alfaprojecten. De opzet van het project is het ontwikkelen van online oefeningen door docenten uit de regio. Door de confrontatie met literaire teksten worden de literaire en linguïstische competenties van de studenten met elkaar in verband gebracht en het abstractieniveau van zowel docenten als studenten aangescherpt.

Samenwerking tussen: gedragen door bestuur en leden MediterraNed (Israël, Italië, Portugal, Spanje en Turkije); de redactie heeft een wisselende samenstelling van docenten uit de regio die beurtelings de modules zullen ontwerpen en nakijken, gecoördineerd door een hoofdredactie.
>> http://mediterraned.org/index.php/component/content/article/32-project-letned/141-letned-taalverwerving-door-middel-van-e-learning-met-literaire-teksten

 

Verrijking Duitstalige neerlandistiek

In 2014 zijn in de Duitstalige neerlandistiek vier studie- en handboeken verschenen over de Nederlandse taalkunde, literatuurwetenschap en vakdidactiek.
Samenwerking tussen: neerlandici uit het Duitstalige gebied.
>> http://www.lit-verlag.de/reihe/slkfn

 

‘Es Gracht!’ ofwel ‘het maakt lawaai’. Een spektakel van poëzie, muziek en teken- en videokunst

‘Es Gracht!’ Onder die titel traden twaalf Vlaamse en Nederlandse dichter-performers en woordkunstenaars op in Berlijn. Samen met collega’s uit Duitsland brachten zij een spektakel van poëzie, muziek en teken- en videokunst. Het is een initiatief van de afdeling Neerlandistiek van de Freie Universität Berlin. Op beide dagen stonden de dichters voor een uitverkochte zaal. Achtereenvolgens 150 en zo’n 270 in performancepoëzie geïnteresseerde bezoekers kwamen op het evenement af. De dichters waren ook aanwezig bij een college in de Freie Universität. De studenten hadden zich vooraf verdiept in de gesproken en geschreven poëzie van de dichters.
>> https://esgracht.wordpress.com/

 

Eerste CULTUURGESCHIEDENIS van de Nederlanden voor de Italiaanse markt

In 2012 heeft de allereerste Italiaanstalige literatuurgeschiedenis het licht gezien. Harba lori fa! was een prestatie van jewelste van talrijke auteurs uit de Italiaanse neerlandistiek en de neerlandistiek intra muros. In 2020 voegen de samenstellers Roberto Dagnino en Marco Prandoni daar op uitnodiging van de Milanese uitgever Hoepli de allereerste cultuurgeschiedenis van de Nederlanden voor de Italiaanse markt aan toe: Cultura letteraria neerlandese. Autori, testi en contesti dal Medioevo a oggi (Nederlandstalige literaire cultuur. Auteurs, teksten, contexten van de middeleeuwen tot nu). Dit om een totaalpakket te bieden voor de studenten Nederlands, maar ook om de groeiende markt van privécursussen en zelfstudiemethodes tegemoet te komen.

Samenwerking tussen: Universiteit van Straatsburg, Universiteit van Bologna, vierenveertig auteurs uit verschillende Europese landen.
>> https://www.hoepli.it/libro/cultura-letteraria-neerlandese/9788820395582.html
>> https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/onderwerpen/67191-2020-10-31-roberto-dagnino-over-de-letteraria-neerlandese

 

De databank DIGITAL LIBRARY AND BIBLIOGRAPHY FOR LITERATURE IN TRANSLATION AND ADAPTATION

Deze databank moet onderzoekers en docenten helpen bij het beschrijven van de interactie tussen literatuur en vertaling, de circulatie van literatuur in tijd en ruimte, de relatie tussen receptie in bron- en doeltaalgebied, de rol van bewerkingen, de kenmerken van ‘open’ en ‘gesloten’ literaire systemen en de interactie tussen verschillende (soorten van) literaturen. De DLBT is de poort naar zowel bibliografieën van en over Nederlandstalige literatuur in Tsjechische, Poolse en Hongaarse vertaling als ook naar gedigitaliseerde receptiedocumenten over deze literatuur in vertaling.

Samenwerking tussen: Universiteit Wenen, Eötvös Loránd Universiteit Boedapest, Palackého Universiteit Olomouc, Universiteit Wrocław.
>> https://dlbt.univie.ac.at/

 

 

MIGRATIE, LITERATUUR EN IDENTITEIT: De kindertreinen tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de 20ste eeuw

In de twintigste eeuw is er sprake geweest van verschillende migratiestromen vanuit Hongarije naar België en Nederland. Te denken valt hierbij aan de kinderen die via de zogenaamde kindertreinacties na beide Wereldoorlogen in het land van hun pleegouders achterbleven, aan de studenten die aan universiteiten en hogescholen kwamen studeren en aan de vluchtelingen die in 1956 een goed heenkomen zochten. Als gevolg van deze migratiegolven ontstonden persoonlijke, culturele, academische en economische contacten die nauwelijks bestudeerd zijn. Dit onderzoeksproject brengt neerlandici en deskundigen uit andere disciplines samen om het proces van migratie, culturele productie en herinnering door te lichten. Door de gebeurtenissen van de twintigste eeuw en hun gevolgen in kaart te brengen, hopen de onderzoekers ook bij te dragen tot een meer genuanceerd maatschappelijk debat over migratie.

Samenwerking tussen: Eötvös Loránd Universiteit Boedapest, Universiteit Debrecen, Theologische Universiteit Kampen, KADOC (Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven).

>> https://verloren.nl/boeken/2086/257/28642/sociaal-economisch/de-hongaarse-kindertreinen
>> http://www.nedcult.hu/de-kindertreinen-voorwerpen-en-herinnering-gyermekvonatok-targyak-es-emlekezet/