Inspirerende voorbeelden

Projectfinanciering: cofinanciering van ambitieuze projecten.

De regeling voor Projectfinanciering biedt veel kansen: deze financieringsregeling heeft tot doel ambitieuze projecten te ondersteunen die de neerlandistiek buiten het taalgebied een impuls geven.

Dit is een greep uit een aantal inspirerende voorbeelden:

Lopende projecten

Gezamenlijke bachelorstudie Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context (DCC)

>>https://dcc.ned.univie.ac.at/

De joint bachelor staat sedert 2008 open voor studenten uit Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije. De deelnemende universiteiten (Wenen, Brno, Olomouc, ELTE Boedapest, Debrecen, Wroclaw, Bratislava) hebben een innovatief en interdisciplinair Joint Curriculum ontwikkeld met als doel de Nederlandse taal in een bredere context, m.a.w. in de context van de projectpartners, te plaatsen. Een groot gedeelte van de studie bestaat uit e-learning colleges. De studie bestaat uit meer dan 20 cursussen die aansluiten bij de expertise van de verschillende deelnemende universiteiten. Studenten kunnen door deze internationale bachelorstudie van een groter aanbod genieten.

Samenwerking tussen: Universiteit Debrecen (Hongarije), Universiteit Wenen (Oostenrijk), Universiteit Brno en Universiteit Olomouc (Tsjechië), Universiteit Wrocław (Polen), Universiteit Bratislava (Slowakije).

Nederlandstalig filmfestival in Lissabon

Dit festival is toegankelijk voor studenten en iedereen in Lissabon die geïnteresseerd is in de Nederlandse taal en cultuur. De partner CinemaBioscoop is een stichting die zich richt op het promoten van de Nederlandstalige kunst en cultuur in het buitenland door het vertonen van films uit Nederland en Vlaanderen voor een buitenlands publiek. CinemaBioscoop werkt samen met verschillende lespunten in Portugal en heeft als doel naast Nederlandstaligen ook met name Portugezen aan te spreken voor Nederlandse en Vlaamse film. CinemaBioscoop stimuleert het gebruik van de Nederlandse taal in film door in het buitenland een platform te creëren speciaal voor Nederlandstalige film en door samen te werken met andere cinema-evenementen om deze films te vertonen.

Aangezien Nederlands maar door een relatief kleine groep gesproken wordt, is het belangrijk om voor ondertiteling te zorgen bij een internationale vertoning van een Nederlandstalige film. Sinds het eerste festival in Lissabon (2012) verzorgt CinemaBioscoop de ondertiteling van alle geprogrammeerde films. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, is er een ondertiteling in de voertaal van het land van vertoning. In 2016 is CinemaBioscoop gestart met de organisatie van workshops voor ondertiteling van Nederlandse films. Ook neerlandici uit Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije zijn aan de slag gegaan met een cursus Ondertitelen.

Samenwerking tussen: neerlandici uit Portugal en CinemaBioscoop, neerlandici uit Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije en de KU Leuven Campus Brussel.
>>http://cinemabioscoop.eu/nl en

>>https://taalunie.org/actueel/91/nederlandse-films-toegankelijker-dankzij-cursus-ondertitelen

 

Tandemleren in een blended-learning-leeromgeving

De Universiteiten van Utrecht en Bochum bieden samen een tandem aan voor studenten Nederlands en Duits. Het aanbod bestaat uit diverse leermethodes, communicatieve interactie en leeractiviteiten die de studenten aanzetten tot veelvuldige authentieke taalhandelingen. In zowel virtuele als reële communicatieve situaties reflecteren ze daarbij op hun intercultureel handelen en kunnen ze hun interculturele
competentie verruimen.
Deze tandem is ontstaan uit het zogenaamde Freiburg-Amsterdam-Model (FAM):
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/21875/Met%20FAM.pdf?sequence=1.

Samenwerking tussen: Universiteit Utrecht, Universiteit Bochum, Universiteit Amsterdam en Universiteit Freiburg
>> http://www.zfa.ruhr-uni-bochum.de/sprachen/niederlaendisch/gruppentandemnl.html

 

Digidact. Digitaal Handboek voor docenten Nederlands als vreemde taal

Digidact bestaat uit drie modules voor docenten en trainers Nederlands als vreemde taal: ‘Beroepsgerichte taalvaardigheid’, ‘Zelf materiaal maken’ en 'Interculturaliteit in het taalonderwijs'. De modules kunnen worden gebruikt voor cursussen, bij nascholingen en in opleidingen. De docenten kunnen de modules voor een deel zelf doorwerken.
>> http://digidact.org/

 

LetNed. Taalverwerving door middel van e-learning, met literaire teksten

Het project LetNed wordt gedragen door MediterraNed, het platform voor Neerlandistiek in het Middellandse Zeegebied, in samenwerking met Alfaprojecten. De opzet van het project is het ontwikkelen van online oefeningen door docenten uit de regio. Door de confrontatie met literaire teksten worden de literaire en linguïstische competenties van de studenten met elkaar in verband gebracht en het abstractieniveau van zowel docenten als studenten aangescherpt.

Samenwerking tussen: gedragen door bestuur en leden MediterraNed (Israël, Italië, Portugal, Spanje en Turkije); de redactie zal een wisselende samenstelling hebben van docenten uit de regio die beurtelings de modules zullen ontwerpen en nakijken, gecoördineerd door een hoofdredactie.
>> http://mediterraned.org/index.php/component/content/article/32-project-letned/141-letned-taalverwerving-door-middel-van-e-learning-met-literaire-teksten

 

Verrijking Duitstalige neerlandistiek

In 2014 zijn in de Duitstalige neerlandistiek vier studie- en handboeken verschenen over de Nederlandse taalkunde, literatuurwetenschap en vakdidactiek.
Samenwerking tussen: neerlandici uit het Duitstalige gebied.
>> http://www.lit-verlag.de/reihe/slkfn

 

‘Es Gracht!’ ofwel ‘het maakt lawaai’. Een spektakel van poëzie, muziek en teken- en videokunst

‘Es Gracht!’ Onder die titel traden twaalf Vlaamse en Nederlandse dichter-performers en woordkunstenaars op in Berlijn. Samen met collega’s uit Duitsland brachten zij een spektakel van poëzie, muziek en teken- en videokunst. Het is een initiatief van de afdeling Neerlandistiek van de Freie Universität Berlin. Op beide dagen stonden de dichters voor een uitverkochte zaal. Achtereenvolgens 150 en zo’n 270 in performancepoëzie geïnteresseerde bezoekers kwamen op het evenement af. De dichters waren ook aanwezig bij een college in de Freie Universität. De studenten hadden zich vooraf verdiept in de gesproken en geschreven poëzie van de dichters.
>> https://esgracht.wordpress.com/
>> https://taalunie.org/actueel/92/verslag-es-gracht-11-en-25-mei-2012

Projecten in ontwikkeling

  • Eerste cultuurgeschiedenis van de Nederlanden voor de Italiaanse markt;
  • Vernieuwing over en weer. Historische avant-garde en culturele uitwisseling tussen de Lage Landen, Midden- en Zuid-Europa.

o Gezamenlijke workshop met studenten en specialisten in het Kassák Múzeum in
    Boedapest;
o Anthologie in gedrukte en digitale vorm;
o Onderwijsmodules en basis voor onderzoek;
o Tentoonstelling in Kassák Múzeum.