Projectfinanciering

Deze financiering is bedoeld om projecten mogelijk te maken die Nederlandstalige cultuur promoten en presenteren of een impuls geven aan de kwalitatieve verdieping van het universitair onderwijs Nederlands als vreemde taal (NVT) of de neerlandistiek.

De aanvraag kan ingediend worden door afdelingen Nederlands of neerlandistiek op instellingen voor hoger onderwijs buiten het Nederlandse taalgebied.

Deze regeling heeft tot doel

  • om projecten buiten het Nederlandse taalgebied te ondersteunen die regionaal, landelijk of internationaal bijdragen aan de uitstraling, beoefening, bestendiging en groei van het NVT-onderwijs of de neerlandistiek.
  • om de Nederlandstalige cultuur buiten Nederland, Vlaanderen en Suriname te promoten en te presenteren.

Er zijn drie kernactiviteiten waarvoor deze financiering kan worden aangevraagd: onderzoeks-projecten, didactische producten en culturele evenementen, manifestaties of presentaties.

Kijk voor meer informatie en voor het aanvragen van een projectfinanciering op ons platform mijnNederlands.