Commissie Anderstalige Namen

De Commissie Anderstalige Namen (CAN) is ingesteld door de Taalunie en heeft de taak om de lijst buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands actueel te houden en wijzigingen en aanvullingen bekend te maken. Ook houdt de commissie zich bezig met de problematiek m.b.t. de schrijfwijze in het Nederlands van buitenlandse persoonsnamen.

Leden:

 • Arjen Versloot, Universiteit van Amsterdam, voorzitter
 • Gerrit Bloothooft, Universiteit Utrecht
 • Rieks Boekholt, Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Frieda De Vos, voorheen Vertaaldienst Raad van de Europese Unie
 • Sebastiaan Derks, Huygens ING
 • Magda Devos, Universiteit Gent
 • Mark Eelen, Belga
 • Ruud Hendrickx, VRT
 • Jasper Hogerwerf, Kadaster
 • Birte Kristiansen, Universiteit Leiden
 • Tamara Mewe, Genootschap Onze Taal
 • Helma van der Mijl, Nederlandse Publieke Omroep
 • Jaap Parqui, Van Dale uitgevers
 • Bertil Pauwels, Vertaaldienst Raad van de Europese Unie
 • Kristien Spillebeen, Vlaams Parlement
 • Tjeerd Tichelaar, Noordhoff Uitgevers (Bosatlas)
 • Jeroen Tjepkema, NOS
 • Katrien Van pellicom, Instituut voor de Nederlandse Taal
 • Nik Vanderscheuren, Dienst Burgerzaken, Stad Gent
 • Veronique Verreycken, Team Taaladvies van de Vlaamse Overheid.