Commissie Aardrijkskundige Namen

De Commissie Aardrijkskundige Namen (CAN) is ingesteld door de Taalunie en heeft de taak om de lijst buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands actueel te houden en wijzigingen en aanvullingen bekend te maken. Ook houdt de commissie zich bezig met de problematiek m.b.t. de schrijfwijze in het Nederlands van buitenlandse persoonsnamen.

Leden:

 • Arjen Versloot, Universiteit van Amsterdam, voorzitter
 • Rieks Boekholt, Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Frieda De Vos, voorheen Vertaaldienst Raad van de Europese Unie
 • Magda Devos, em. Universiteit Gent
 • Mark Eelen
 • Ruud Hendrickx, VRT
 • Jasper Hogerwerf, Kadaster
 • Barend Köbben, Universiteit Twente
 • Pauline Michgelsen, Raad van Europa
 • Joris Mortelmans, Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Kristien Spillebeen, Vlaams Parlement
 • Tjeerd Tichelaar, Noordhoff Uitgevers (Bosatlas)
 • Jeroen Tjepkema, NOS
 • Katrien Van pellicom, Instituut voor de Nederlandse Taal
 • Veronique Verreycken, Team Taaladvies van de Vlaamse Overheid.

Secretaris: Annemieke Hoorntje