Taaladviesoverleg

Het Taaladviesoverleg (TAO) is ingesteld door de Taalunie en is een werkverband van mensen uit de praktijk van het taaladvies, auteurs van taalkundige naslagwerken en tekstproducenten uit Nederland en Vlaanderen. Het TAO is eindverantwoordelijke voor de adviezen die gepubliceerd worden op Taaladvies.net.

Leden:

 • Walter Haeseryn, Radboud Universiteit Nijmegen, voorzitter
 • Margreet Onrust, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Theo de Boer, Van Dale uitgevers
 • Dirk Caluwé, Team Taaladvies van de Vlaamse Overheid
 • Kristien Spillebeen, Vlaams Parlement
 • Bas Damoiseaux, NOS
 • Ruud Hendrickx, VRT
 • Rutger Kiezebrink, Genootschap Onze Taal
 • Inge van der Leeuw, Dienst Verslag en Redactie Tweede Kamer
 • Chloé Lybaert, Universiteit Gent

De volgende personen nemen ook deel aan de vergaderingen van het Taaladviesoverleg:

 • Fieneke Jochemsen, secretaris
 • Veronique Verreycken, medewerker Taaladvies.net
 • Annemieke Hoorntje, waarnemer namens de Taalunie

Een speciale werkgroep (her)schrijft in opdracht van het Taaladviesoverleg de taaladviezen over gendergerelateerde kwesties.  

Leden:

 • Gwennie Bosma, Sociale Verzekeringsbank
 • Karen Deschamps, Team Taaladvies van de Vlaamse Overheid
 • Rutger Kiezebrink, Genootschap Onze Taal
 • Ingrid van Alphen, Taalwetenschap Universiteit van Amsterdam
 • Joz Motmans, Transgender Infopunt en Universiteit Gent